Chiara Leonardi 🇮🇹

Intern from University of Catania

Nationality

🇮🇹

Languages

🇮🇹🇬🇧

University

Mit navn er Chiara Leonardi,

Jeg er sidsteårs studerende i Uddannelses- og Træningsvidenskab i Catania.

Jeg valgte at gennemføre praktik på Betzy’s School, fordi denne efter min observation legemliggør vigtigheden af at kommunikere og socialisere mellem forskellige kulturer, sprog og adfærd. Jeg valgte en 0-6 struktur, da den har til formål at fremme barnets uddannelses- og kognitive udvikling, og jeg elsker at tilbringe tid med dem.

University