Asia Romania 🇮🇹

Intern from University of Catania

Nationality

🇮🇹

Languages

🇮🇹🇬🇧

University

Mit navn er Asia Romania, jeg er sidsteårs studerende i Uddannelses- og Træningsvidenskab ved Universitetet i Catania. Jeg dimitterede fra gymnasiet for humanistiske videnskaber i Catania. Jeg har opnået tre sprogcertifikater, niveau A1 og B1 i engelsk, og DELF A2 i fransk, samt et Eipass 7 datalogi-certifikat. Jeg har deltaget i forskellige træningskurser, herunder:

  • Kognitiv stimulering ved demens
  • Handicap: fra det biometriske model til det bio-psyko-sociale model
  • SEN: særlige uddannelsesbehov
  • Italiensk Tegnsprog (LIS)
  • Stress og udbrændthed
  • Effektiv undervisning og metakognition
  • Emotionel intelligens og vigtigheden af at uddanne om følelser
  • Depression hos børn

Jeg valgte at gennemføre praktik på Betty’s spilleskole, fordi jeg med det samme blev begejstret for jeres pædagogiske projekt. Jeg vil gerne opnå erfaring inden for området og kunne arbejde med børn i en multikulturel kontekst til fordel for en pædagogik af inklusion og integration.

University