Alica Ferrera 🇮🇹 🇬🇧

Teacher in English & Italian

Nationality

🇮🇹

Languages

🇬🇧🇮🇹

Hej, jeg hedder Alice Ferrera, født den 7. juli 1997 i Catania, Italien. Jeg er en passioneret underviser, der i øjeblikket underviser pĂĄ Betzy’s School, hvor jeg anvender min omfattende viden og færdigheder inden for grundskoleuddannelse for at fremme et støttende og engagerende læringsmiljø for børn.

Jeg tog min videregĂĄende uddannelse pĂĄ University of Enna “Kore”, hvor jeg specialiserede mig i primær uddannelsesvidenskab. Dette program udstyrede mig med en dyb forstĂĄelse af psyko-pædagogiske teorier, undervisningsmetoder og strategier til at imødekomme behovene hos elever med indlæringsforskelle, herunder dem med dysleksi og andre specifikke indlæringsvanskeligheder (BES).

Min praktiske undervisningserfaring begyndte med et fireĂĄrigt fagligt praktikophold pĂĄ “Giovanni Verga” Comprehensive Institute i Catania, hvor jeg arbejdede tæt sammen med børn i alderen 3 til 10 ĂĄr. I løbet af denne tid støttede jeg klasselærere, designede og leverede undervisningsenheder og fik omfattende erfaring i bĂĄde børnehave- og grundskolemiljøer. Denne rolle skærpede mine færdigheder i at skabe adaptive læringsstrategier tilpasset de forskellige behov hos unge elever.

Jeg er ogsĂĄ sproglig, idet jeg har opnĂĄet en sproglig modenhedseksamen fra “Savoia” instituttet i Catania, hvor jeg studerede italiensk, matematik, videnskab, engelsk, fransk og spansk. Mine flersproglige evner, vurderet pĂĄ mellemniveau for engelsk, fransk og spansk, forbedrer min evne til effektivt at kommunikere i et multikulturelt uddannelsesmiljø. PĂĄ Betzy’s School er mit mĂĄl at inspirere og undervise elever gennem innovative og inkluderende undervisningspraksisser, der opmuntrer nysgerrighed og kærlighed til læring. Jeg er engageret i at pleje hver elevs potentiale og forberede dem til akademisk succes og livslang læring.